Jona 1:14

Jona 1:14 N11NN

Då ropa dei til HERREN: «HERRE! Lat ikkje oss gå under fordi denne mannen mistar livet. Lat ikkje skuldlaust blod koma over oss. For du, HERRE, har gjort som du ville.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del