Job 42:14

Job 42:14 N11NN

Den eine dottera kalla han Jemima, den andre Kesia og den tredje Keren-Happuk.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del