Job 42:11

Job 42:11 N11NN

Alle brørne og systrene hans og dei som kjende han frå før, kom til han. Dei åt med han i huset hans, viste medkjensle og trøysta han for alt det vonde som HERREN hadde late koma over han. Kvar og ein gav han eit pengestykke og ein gullring.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del