Job 35:2

Job 35:2 N11NN

Tenkjer du at dette er rett, seier du at du er meir rettferdig enn Gud
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del