Job 35:13

Job 35:13 N11NN

Det er løgn at Gud ikkje høyrer, at Den veldige ikkje ser.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del