Job 35:11

Job 35:11 N11NN

som lærer oss meir enn dyra på jorda, gjer oss klokare enn fuglane under himmelen?»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del