Job 27:1

Job 27:1 N11NN

Job heldt fram med visdomstalen sin og sa
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del