Job 2:7

Job 2:7 N11NN

Så gjekk Klagaren bort frå HERREN og slo Job med vonde svullar frå hovud til hæl.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del