Job 2:12

Job 2:12 N11NN

Medan dei enno var eit stykke borte, fekk dei auge på han; men dei kjende han ikkje att. Dei brast i gråt, reiv sund kappene sine og kasta støv over hovudet.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del