Job 14:18

Job 14:18 N11NN

Men nei: Som fjellet fell og forvitrar, slik berg vik frå sin plass
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del