Job 14:16

Job 14:16 N11NN

Då ville du telja stega mine utan å vakta på mi synd.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del