Job 13:7

Job 13:7 N11NN

Vil de vitna for Gud med urett, tala hans sak med svik?
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del