Job 13:4

Job 13:4 N11NN

Men de smør løgna utover, kvakksalvarar er de alle saman.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del