Job 13:28

Job 13:28 N11NN

Mennesket er som ròte, det blir utslite som mølletne klede.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del