Job 13:23

Job 13:23 N11NN

Kvar er mi skuld og mine synder? Kunngjer mitt brot og mi synd!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del