Johannes 17:12

Johannes 17:12 N11NN

Då eg var hos dei, heldt eg dei fast i ditt namn, det namnet som du har gjeve meg. Eg vakta dei, og ingen av dei gjekk fortapt utan fortapingssonen, så Skrifta skulle oppfyllast.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Johannes 17:12