Jeremia 52:9

Jeremia 52:9 N11NN

Kongen vart gripen og ført opp til Ribla i Hamat-landet, til kongen av Babel, som felte dommen over han.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del