Jeremia 52:8

Jeremia 52:8 N11NN

Men kaldearhæren sette etter kong Sidkia og nådde han att på slettene ved Jeriko. Då hadde heile hæren flykta frå han og var spreidd.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del