Jeremia 52:30

Jeremia 52:30 N11NN

I Nebukadnesars tjuetredje år førte Nebusaradan, livvaktsjefen, 745 judearar i eksil. Til saman var det 4600 personar.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del