Jeremia 52:24

Jeremia 52:24 N11NN

Sjefen for livvakta tok med seg øvstepresten Seraja og Sefanja, presten under han, og dei tre dørvaktarane.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del