Jeremia 52:23

Jeremia 52:23 N11NN

Nittiseks granateple hang fritt. I alt var det hundre granateple rundt om på slyngornamenta.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del