Jeremia 52:20

Jeremia 52:20 N11NN

Dei to søylene, det eine havet, dei tolv bronseoksane under det og vognstativa som Salomo hadde laga til HERRENS hus – alle desse tinga inneheldt så mykje bronse at dei ikkje kunne vegast.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del