Jeremia 52:16

Jeremia 52:16 N11NN

Berre ein del av dei fattigaste i landet lét Nebusaradan vera att; dei skulle arbeida på vinmarkene og på åkrane.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del