Jeremia 52:15

Jeremia 52:15 N11NN

Så førte Nebusaradan i eksil nokre av dei fattigaste i folket og dei som var att i byen, og dei som hadde falle frå og gått over til Babel-kongen, og resten av handverkarane.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del