Jeremia 52:12

Jeremia 52:12 N11NN

Den tiande dagen i den femte månaden – det var i det nittande styringsåret til Nebukadnesar – kom ein av dei fremste mennene til Babel-kongen til Jerusalem. Han heitte Nebusaradan og var sjef for livvakta.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del