Jeremia 45
N11NN

Jeremia 45

45
Herrens ord til Baruk
1 # 36,1ff Ordet som profeten Jeremia sa til Baruk, son til Neria, då han skreiv ned i ein bokrull dei orda som Jeremia dikterte, i det fjerde året Jojakim, son til Josjia, var konge i Juda:
2Så seier Herren, Israels Gud, om deg, Baruk:
3 # Sal 6,7; Klag 5,5 Du seier: «Ve meg!
Herren har lagt ny sorg til mi smerte.
No er eg trøytt av å klaga,
eg finn ikkje kvile.»
4 # 1,10 Dette skal du seia til han:
Så seier Herren:
Det eg har bygd, det vil eg knusa,
og det eg har planta, det rykkjer eg opp;
slik skal det vera på heile jorda.
5 # 39,18; Rom 12,3.16 Og du ventar deg store ting.
Ikkje gjer det!
For sjå, no sender eg ulukke
over alt som lever, seier Herren.
Men deg gjev eg livet som krigsbytte
alle stader der du går.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettar globalt. Brukt med løyve gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 nynorsk