Jeremia 44:8

Jeremia 44:8 N11NN

De gjer meg rasande med det de lagar med eigne hender; de tenner offereld for andre gudar i Egypt, dit de fór for å bu der som innflyttarar. Slik ryddar de dykk sjølve ut og blir til forbanning og spott mellom alle folkeslag på jorda.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del