Jeremia 44:4

Jeremia 44:4 N11NN

Eg sende alle tenarane mine, profetane, til dykk seint og tidleg for å seia: «Gjer ikkje dette avskyelege som eg hatar!»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del