Jeremia 44:30

Jeremia 44:30 N11NN

Så seier HERREN: Sjå, eg gjev farao Hofra, kongen av Egypt, i hendene på fiendane hans, på dei som står han etter livet, slik eg gav kong Sidkia av Juda i hendene på kong Nebukadnesar av Babel, som var fienden hans og stod han etter livet.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del