Jeremia 44:3

Jeremia 44:3 N11NN

Det er fordi dei gjorde så mykje vondt, dei gjorde meg rasande då dei gjekk og tende offereld for å dyrka andre gudar som korkje dei eller de eller fedrane dykkar hadde kjent.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del