Jeremia 44:25

Jeremia 44:25 N11NN

Så seier HERREN over hærskarane, Israels Gud: De og kvinnene dykkar har oppfylt med hendene det de lova med munnen: «Vi vil halda lovnadene vi har gjeve om å tenna offereld til Himmeldronninga og ausa ut drikkoffer for henne.» Ja, oppfyll no lovnadene dykkar og gjer alt de har lova!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del