Jeremia 44:2

Jeremia 44:2 N11NN

Så seier HERREN over hærskarane, Israels Gud: De har sjølve sett alt det vonde eg lét koma over Jerusalem og alle byane i Juda. Sjå, i dag ligg dei aude, og ingen bur i dei.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del