Jeremia 44:14

Jeremia 44:14 N11NN

Frå resten av Juda, dei som kom til Egypt for å slå seg ned der som innflyttarar, skal ingen sleppa unna og overleva så dei kan koma tilbake. Dei skal lengta etter å koma heim til Juda og bu der att, men ingen skal koma heim, berre nokre få slepp unna.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del