Jeremia 44:1

Jeremia 44:1 N11NN

Dette ordet kom til Jeremia om alle judearane som budde i Egypt, i Migdol, Tahpanhes, Nof og Patros
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del