Jeremia 43:7

Jeremia 43:7 N11NN

Dei fór til Egypt, for dei ville ikkje lyda HERREN. Så kom dei til Tahpanhes.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del