Jeremia 43:6

Jeremia 43:6 N11NN

Det var både menn, kvinner og born, kongsdøtrene og alle dei som livvaktsjefen Nebusaradan hadde late vera att hos Gedalja, son til Ahikam, Sjafans son, også profeten Jeremia og Baruk, son til Neria.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del