Jeremia 43:2

Jeremia 43:2 N11NN

då sa Asarja, son til Hosjaja, og Johanan, son til Kareah, og alle dei skamlause mennene, til Jeremia: «Det er løgn, det du seier! HERREN vår Gud har ikkje sendt deg for å seia: Far ikkje til Egypt for å slå dykk ned som innflyttarar der.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del