Jeremia 43:1

Jeremia 43:1 N11NN

Då Jeremia var ferdig med å seia til folket alle dei orda som HERREN deira Gud hadde sendt han med – alle desse orda
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del