Dommarane 9:22

Dommarane 9:22 N11NN

I tre år styrte Abimelek i Israel.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del