Jesaja 61:9

Jesaja 61:9 N11NN

Ætta deira skal bli kjend mellom folkeslaga, etterkomarane deira mellom folka. Alle som ser dei, skal skjøna at dei er ei ætt som HERREN velsignar.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del