Jesaja 61:5

Jesaja 61:5 N11NN

Framande skal stå og gjeta småfeet for dykk, utlendingar skal vera bønder og vindyrkarar for dykk.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del