Jesaja 61:4

Jesaja 61:4 N11NN

Dei skal byggja opp att gamle ruinar og gjenreisa det som før låg audt, dei skal byggja opp att ruinbyane som låg aude frå slekt til slekt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del