Jesaja 61:3

Jesaja 61:3 N11NN

og gje dei sørgjande i Sion turban i staden for oske, gledeolje i staden for sorg, lovsongsdrakt i staden for motlaus ånd. Dei skal kallast Rettferds eiketre som HERREN har planta for å syna sin herlegdom.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Jesaja 61:3