Jesaja 4:3

Jesaja 4:3 N11NN

Resten som er på Sion, og som er att i Jerusalem, skal kallast heilag, kvar og ein i Jerusalem som er oppskriven til livet.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del