Jesaja 4:1

Jesaja 4:1 N11NN

Den dagen skal sju kvinner gripa tak i same mann og seia: «Brød og klede skal vi skaffa oss sjølve, berre vi får bera ditt namn. Ta vår vanære bort!»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del