Jesaja 1:5

Jesaja 1:5 N11NN

Har de ikkje fått nok slag? Gong på gong fell de frå. Kvart hovud er skadd, og kvart hjarte er sjukt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del