Jesaja 1:4

Jesaja 1:4 N11NN

Ve det syndige folket, eit folk tungt av skuld, ei slekt som handlar vondt, born som øydelegg! Dei har forlate HERREN, forakta Israels Heilage og vendt ryggen til han.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del