Jesaja 1:19

Jesaja 1:19 N11NN

Dersom de er villige og lydige, skal de få eta det gode i landet.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del