Hebrearane 2:8

Hebrearane 2:8 N11NN

Alt la du under hans føter. Då Gud la alt under han, vart ingenting unnateke; alt skulle leggjast under han. Enno ser vi ikkje at alt er lagt under han.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del