Hebrearane 2:3

Hebrearane 2:3 N11NN

korleis skal då vi kunna gå fri om vi ikkje bryr oss om ei frelse som er så mykje større? Denne frelsa vart først forkynt av Herren og sidan stadfest for oss av dei som hadde høyrt han.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del